Mijn Boeken

DE BOEKEN DIE IK IN DE LOOP DER JAREN HEB GESCHREVEN

In 1997 verscheen het eerste boek, getiteld “In de ban van de Pyreneeën, een gids voor wandelaars”Gedurende vier jaar heb ik hard gewerkt om dit boek te kunnen afleveren. De bedoeling was een boek te maken voor avontuurlijk ingestelde bergwandelaars die in het hooggebergte van de Pyreneeën mooie, uitdagende meerdaagse tochten willen maken. Dat is het ook geworden. Bijzonder aan het boek is dat de tochten samen een netwerk vormen. Elke tocht heeft een overlapping of raakpunt met een of meer andere tochten uit het boek. Daardoor kan iedereen desgewenst zijn eigen tocht samen stellen. Men is dus niet gebonden aan een tocht uit het boek. Het is zelfs mogelijk aan de hand van het boek een tocht van vele weken te maken. De HRP loopt als een rode draad door het boek en is een belangrijk instrument geweest bij het maken van een netwerk. Het boek bevat naast bekendere tochten ook een groot aantal minder bekende of zelfs volslagen onbekende tochten in weinig betreden gebieden. Liefst 26 tochten worden gedetailleerd beschreven in het boek, dat voor velen de weg door de Pyreneeën heeft geopend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens heb ik gewerkt aan een vierdelige serie met dagwandelingen in het hooggebergte van de Pyreneeën. Twee boeken over de Franse Pyreneeën en twee over de Spaanse. Elk boek bevat vijftig wandelingen. De eerste twee delen verschenen in 1999 en behandelden de Franse Pyreneeën. De titels: “Wandelgids Franse Pyreneeën, het Parc National des Pyrénées Occidentales” en “Wandelgids Franse Pyreneeën, de Centrale Pyreneeën in 50 wandelingen”. De andere gidsen verschenen in 2000 en 2001. Titels: “Wandelgids Spaanse Pyreneeën, Aragon in 50 wandelingen” (2000) en “Wandelgids Spaanse Pyreneeën, de Catalaanse Pyreneeën en Andorra in 50 wandelingen” (2001). Uiteraard zijn alle beschreven routes door mij gelopen. Het was een hele toer om het materiaal voor de boeken bij elkaar te krijgen, omdat ik in die tijd al rondtrekkend door de Pyreneeën ging en niet over eigen vervoer beschikte. Dat is bij het maken van boeken met dagwandelingen een handicap. De boeken samen geven een mooi beeld van het hooggebergte van de Pyreneeën. Er zitten veel originele wandelingen bij. Voor mij zelf was bijzonder dat ik me in totaal 200 moest buigen over de vraag waarom de wandeling een plek in het boek verdiende. Wat heeft me getroffen aan de wandeling, wat is er bijzonder aan, waarom zou je juist deze wandeling moeten doen? Allemaal vragen die me bij het maken van de boeken voortdurend hebben bezig gehouden en die in de inleidende stukjes zijn terug te vinden. Naast dagwandelingen kennen de boeken ook een aantal tweedaagse wandelingen. Ik denk daarbij met name aan de “beklimmingen” van de hoogste toppen. De eerste dag dient dan om bij een berghut te komen om op de tweede dag door te stomen naar de top.

In 2002 verscheen de gids “Het grote Pyreneeënavontuur: Haute Randonnée Pyrénéenne”.De gids is een gedetailleerde beschrijving van de legendarische tocht dwars door de Pyreneeën van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee. In heb de tocht in deze gids verdeeld in 42 etappes.

Na het uitkomen van het boek heb ik de Engelse uitgever Cicerone weten te interesseren voor een vertaling van het boek. Daarbij heb ik de vertaling voor mijn rekening genomen. Een hels karwei, maar het lukte. In 2003 ben ik daar langdurig mee bezig geweest. En nadat een redacteur in Engeland de tekst nog eens goed had bekeken, kon het boek worden afgemaakt. Handzaam formaat, heel praktisch en geactualiseerd. Het boek verscheen in 2004. Ik ben erg trots op het feit dat een van mijn boeken door een gerenommeerde buitenlandse uitgever is uitgegeven. Het boek wordt nu in feite over de hele wereld verkocht. In 2009 verscheen de tweede, geheel herziene druk. Daarvoor heb ik het hele traject in 2008 nog maar eens gelopen. Opnieuw een geweldige ervaring en heel nuttig met het oog op de nieuwe druk. In 2012 is een gewijzigde tweede druk verschenen. Intussen is er ook een aangepaste derde druk gekomen. Begin 2017 heb ik Cicerone laten weten niet verder te willen gaan met het updaten van de gids en dit uit handen te willen geven. Een moeilijk besluit, omdat de gids me zeer dierbaar is, maar in het belang van het boek wel het beste wat ik kon doen. Ik heb zelf niet meer de tijd om het hele traject nog eens te lopen en dat is wat eigenlijk moet gebeuren.

In 2005 verscheen het boek “De 15 mooiste huttentochten in de Pyreneeën”. Het zijn meerdaagse tochten waarbij je van de ene naar de andere bemande hut kunt lopen. Zowel de Franse als de Spaanse Pyreneeën komen aan bod. Het boek komt tegemoet aan de wens van velen om een aantal dagen in de bergen te zijn zonder met volledige bepakking te moeten lopen. Het is een heel aardig boek geworden. Informatief en met veel kaderteksten.

De meest bekende lange afstandswandeling door de Pyreneeën is de GR 10. Het leek mij een mooi idee om ook deze lange tocht in een boek te beschrijven. In 2005 liep ik daarvoor het hele traject, beginnend in Hendaye en 52 dagen later eindigend in Banyuls-sur-Mer aan de Middellandse Zee. En ook la had het traject mij geen nieuws meer te bieden, het was toch een geweldige ervaring om de GR 10 te lopen. In het najaar van 2005 heb ik het boek afgemaakt en zo kon het in 2006 verschijnen. “Wandelgids GR 10, van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee in 52 etappes”. Door de gedetailleerde routebeschrijvingen, de praktische informatie en de kaartjes is het een heel compleet boek geworden, waar ik heel tevreden mee ben, ook al had het mijn voorkeur om het boeken ten behoeve van de hanteerbaarheid in twee delen uit te geven.

In 2006 en 2007 heb ik lange reizen gemaakt voor het maken van een tweedelig boek. De honderd mooiste dagwandelingen wilde ik gaan beschrijven, maar het boek moest meer worden dan dat. Het moest een samenhangend geheel worden, eigenlijk een reis door de Pyreneeën waarin je wordt meegevoerd van het ene gebied naar het andere. De twee boeken bevatten een reisplan en als je dat volgt ga je via een prachtige route van het ene naar het andere gebied, waar je vervolgens weer de mooiste wandelingen kunt maken. De boeken zijn uitermate informatief. Elke streek wordt beschreven, belangrijke bezienswaardigheden worden genoemd en ook elke wandeling wordt ingeleid met een informatief stukje. Het is een plezier de boeken in te kijken, vind ik. De boeken zijn veel meer dan zomaar wandelgidsen. Het is een enorm karwei geweest om het materiaal bij elkaar te krijgen. Vooral het reisplan en de streekinformatie hebben veel tijd en moeite gekost. In 2006 en 2007 samen heb ik 15.000 kilometer door de Pyreneeën gereden om alles bij elkaar te krijgen. Het resultaat is een uniek tweedelig boek waarin alles met elkaar verweven is. Een dergelijk boek is nooit eerder gemaakt. De opzet is hoogst origineel. Dat kan alleen maar uit de koker komen van iemand die van de Pyreneeën houdt er iets van begrijpt. Zowel de Franse als de Spaanse Pyreneeën komen aan bod en niet alleen het hooggebergte. Ook bij voorbeeld Baskenland.

Titels: “De 100 mooiste dagwandelingen in de Pyreneeën, deel 1: Westelijke Pyreneeën (Baskenland, Parc National des Pyrénées Occidentales, Aragon)” en “De 100 mooiste dagwandelingen in de Pyreneeën: Centrale en oostelijke Pyreneeën (Ariège, Andorra, Catalunya, Pyrénées Orientales). Deel 1 verscheen in 2007, deel 2 in 2008.

In 2008 verscheen nog een boek en nu eens een keer geen wandelgids maar een heus fotoboek. Over de Pyreneeën natuurlijk. In de loop van de jaren had ik een aardige verzameling foto’s bij elkaar gefotografeerd. Het was al jaren een droom van mij ooit eens een mooi boek uit te geven, waarin een aantal van mijn foto’s groot worden afgedrukt. Uitgever Atrium vond ik bereid een dergelijk boek te maken. Wat ik heb geprobeerd is op een fantasievolle manier een schets maken van de Pyreneeën. Ik ben erg te spreken over het resultaat. Het is een mooi boek geworden, waarin de foto’s goed zijn afgedrukt. Ook dit boek is een reis door de Pyreneeën. Titel: “Mijn Pyreneeën, een fotografische impressie”.

Een wens voor mezelf was de cirkel rond te maken door een boek te maken, waarmee ik terug keer naar het allereerste boek. Een boek dus met een hoogavontuurlijk gehalte. Met meerdaagse tochten, die door overlappingen en raakpunten samen een netwerk vormen. 14 pittige, schitterende tochten in het Parc National des Pyrénées Occidentales en in Aragon worden gedetailleerd beschreven. Bovendien worden verschillende bergtoppen bewandeld. Ik heb het boek moeten maken in de periode dat ik ook druk doende was met het voorbereiden van mijn verhuizing naar de Pyreneeën. Het maken van het boek is dan ook een zware bevalling geweest, maar het resultaat mag er zijn. Het is een handzaam boek geworden dat alles biedt aan de avontuurlijk ingestelde, ervaren wandelaar. Titel van het boek: “Het geheim van de Peña Collarada, avontuurlijke bergtochten in de Pyreneeën”. Achteraf gezien was deze titel niet zo’n goed idee. Het boek wordt niet goed verkocht omdat de titel niet duidelijk genoeg is. Dat is een les voor een volgend boek.

De beide boeken met de 100 mooiste dagwandelingen in de Pyreneeën hebben een tweede leven gekregen. In 2016 zijn ze opnieuw, geactualiseerd, uitgebracht maar nu in vier handzame delen. Mooi formaat, hetzelfde als de Rother-wandelgidsen. Ze hebben het goed gedaan in het eerste jaar. Dat belooft.

Eind 2015 is mijn tweede fotoboek uitgekomen. Ik heb het in eigen beheer uitgebracht. Het boek is geheel gewijd aan het Lac de Bethmale en de Vallée de Bethmale en het geeft een indruk van hoe het hier in de vier seizoenen is. Dorpjes, folklore, bossen, het hooggebergte, de oude schuren en cabanes, de col de la Core, het is er allemaal in te vinden. Hoofdrol is weggelegd voor het Lac de Bethmale, de bekendste plek in de vallei. Elke dag weer anders en zeer fotogeniek. De summiere teksten zijn in het Frans. Vijfhonderd exemplaren zijn ervan gedrukt en het boek is thans bijna uitverkocht. Veel positieve reacties heb ik mogen ontvangen, zeker ook van de Franse kant.

Het plan bestaat om een wandelgids te maken over de Couserans en om nog een fotoboek te maken over de Castillonnais, de streek waarin ik woon. Een dezer jaren zullen ze verschijnen.